کاسپین پلیمر
نام کسب و کارکاسپین پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندکاسپین پلیمر نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاهند فرمول مولکولیC30H63O3P نام های دیگرتری ایزودسیل فسفیت فرمول مولکولیC30H63O3P ظاهرمایع شفاف...