کاسپین پلیمر
نام کسب و کارکاسپین پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندکاسپین پلیمر کاربردبه عنوان یک آنتی اکسیدان و تثبیت کننده برای رزین های آلکیدی و اپوکسی استفاده می شود. TPP به عنوان عامل کلات در ترکیب با باریم ...