کاسپین پلیمر
نام کسب و کارکاسپین پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندکاسپین پلیمر کاربردبه عنوان یک آنتی اکسیدان و / یا تثبیت کننده توصیه می شود برای: • استایرن بوتادین لاستیک (SBR) • لاستیک بوتادین اکریلونیتریل (N...