همگر طوس
نام کسب و کارهمگر طوس
توضیحاتجزئیات محصول محصولسایر جنس محصولفولاد نوع شکل دهیقالب تزریق پلاستیک شماره مدل9411053 نام برندهمگر طوس مبدا کالاایران جنس بدنهفولاد2312 جنس هسته قالبفولاد تولاکس 44 [{moravede}]...