کاوشگران فن آور زنده رود
نام کسب و کارکاوشگران فن آور زنده رود
توضیحاتجزئیات محصول نام برندکاوشگران فن آور زنده رود مبدا کالاایران روش تست تنشEDM روش تست تنش پسماندRing Core جهت تستدر سه جهت قطعه فولادی تاییدیه و استاندارهای داخلی اخذ شدهدا...