صنایع داتیس انرژی
نام کسب و کارصنایع داتیس انرژی
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSM12 نام برندداتیس انرژی مبدا کالاایران دارای سیستم اعمال باربلی دارای سیستم اندازه گیری نیروبلی دارای شفت های نگهدارنده جهت نیروسنجبلی دارای یاطاقانهای انتقال قدرت...