مراوده
دستگاه تست کشش یونیورسال از 1 تن الی 50 تن مدل TB1 - کوپا پژوهش دستگاه تست کشش یونیورسال از 1 تن الی 50 تن مدل TB1 - کوپا پژوهش
کوپا پژوهش
نام کسب و کارکوپا پژوهش
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTB1 نام برندکوپا پژوهش مبدا کالاایران ارتباط بین دستگاه و کامپیوترارتباط بی سیم WIFI بین دستگاه و کامپیوتر کارت کنترلربه کارگیری پردازشگرهای ARM در کارت ...
فروش دستگاه سختی سنج یونیورسال مدل UV1 فروش دستگاه سختی سنج یونیورسال مدل UV1
کوپا پژوهش
نام کسب و کارکوپا پژوهش
توضیحاتدستگاه سختی سنج قادر به اندازه گیری 15روش راکول،(ASTM E18) روش راکول سوپرفیشیال (سطحی)، 8 روش ویکرز(ASTM E92) بوده و تمامی روش های برینل(ASTM E10) قابلیت های  دستگاه سختی سنج یونیورسال مدل UV1 -انجا...
ثبت نام کنید