پاریزان صنعت
نام کسب و کارپاریزان صنعت
توضیحاتدستگاه تست مکانیزه معاینه فنی خودرو دارای استاندارد TUV آلمان شامل تست ترمز، تست سیستم تعلیق، تست زاویه چرخ بهمراه سیستم کنترل و نرم افزار فارسی تحتWindows دارای قفل الکترومگنتیک رولر و با قابلی...