شرکت سیال متمم پارس
نام کسب و کارشرکت سیال متمم پارس
توضیحاتتست فشار کپسول سی ان جی CNG شرکت سیال متمم پارس (SMP) با تضمین بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت تحت PLC کنترل کامپیوتری قابلیت حفظ فشار در محدوده ( 2+% و 1- ) فشار تنظیمی در مدت آزمون و ثبت ز...