شرکت بهینه پردازش آرمان
نام کسب و کارشرکت بهینه پردازش آرمان
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلVibroRack1000-Series نام برندABPVibro مبدا کالاایران مشخصات ورودیقابلیت اتصال انواع سنسورهای ارتعاشی( شامل سنسورهای شتاب سنج، جابجایی، سرعت)، سنسور دورخوان، چکش و سنسور م...