صنایع داتیس انرژی
نام کسب و کارصنایع داتیس انرژی
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSM4 نام برندداتیس انرژی مبدا کالاایران قابلیت اعمال نیرو در جهت عمود بر میله توسط سیلندردارد قابلیت اعمال نیروی جانبی توسط بارگذاری ثقلیدارد قابلیت تغییر شاخصدارد س...