مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس( آریا نانوسیز )
نام کسب و کارمجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس( آریا نانوسیز )
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر کود ها نام برندفرتی نرس ساختارمایع نحوه تولیدتحت کنترل مبدا کالاایران نام های دیگرRipe-Set ساختارمایع توضیحات Ripe- Set ferti-nurse     رایپ ست تس...