فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)
نام کسب و کارفناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفاپن مبدا کالاایران کاربرداندازه گیری شدت و جهت میدان مغناطیسی محدوده میدان مغناطیسی0 تا 2000 ميلي تسلا اندازه گيري با دقت نمايش0.01 درصد و حداکثر 5 درصد خطا قابلیتميا...