دانش بنیان گیتی افروز تابان(گاتا)
نام کسب و کاردانش بنیان گیتی افروز تابان(گاتا)
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برنددانش بنیان گاتا(گیتی افروز تابان) پشتیبانی سیستم عاملویندوز وضعیت محصولموجود اطلاع رسانی ثابت و پویا50mb امکان طراحی سناریو (نامحدود) به دست کاربردارد ...