پژوهش صنعت آب
نام کسب و کارپژوهش صنعت آب
توضیحاتخدمات تصفیه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی مشکلات : واحدهای صنعتی و تولیدی بدلیل الزام در رعایت استاندارد های زیست محیطی، کمبود آب قابل استفاده در پروسه تولید، عدم امکان دفع  فاضلاب در محیط، بو های نام...