مراوده
کوره خلا سرامیکی - تعاونی تسنیم کیمیای سیستم کوره خلا سرامیکی - تعاونی تسنیم کیمیای سیستم
تسنیم کیمیا سیستم
نام کسب و کارتسنیم کیمیا سیستم
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندتعاونی تسنیم کیمیای سیستم جنس عایقفیبر سرامیکی فشار عملیاتیخلا، گاز بی اثر، اتمسفر هوا و اکسیژن از 1200 درجه تا 1700 ° C مورد مصرفرسوب اکس...
سیستم نیتریداسیون پلاسمایی - تعاونی تسنیم کیمیای سیستم سیستم نیتریداسیون پلاسمایی - تعاونی تسنیم کیمیای سیستم
تسنیم کیمیا سیستم
نام کسب و کارتسنیم کیمیا سیستم
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندتعاونی تسنیم کیمیای سیستم مورد استفادهپروسه های PECVD و PN انواعنیتریداسیون پلاسمایی آزمایشگاهی یا PECVD، صنعتی با دیواره سرد ، صنعتی با دیو...
کوره دما بالای گرافیتی - تعاونی تسنیم کیمیای سیستم کوره دما بالای گرافیتی - تعاونی تسنیم کیمیای سیستم
تسنیم کیمیا سیستم
نام کسب و کارتسنیم کیمیا سیستم
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندتعاونی تسنیم کیمیای سیستم جنس عایق و المنت دماییگرافیت دمای عملیاتی2200°C - 3000°C کنترل دمای کوره توسطپیرومتر (آذرسنج) مورد استفادهتولی...
ثبت نام کنید