کیا صنعت هیوا
نام کسب و کارکیا صنعت هیوا
توضیحاترینگ پیستون و گایدرینگ تفلون گرافیت PTFE+CARBON رینگهای پیستونی، جریان گازهای موجود بین پیستون و دهانه سیلندر را محدود می کنند. فشار سیلندر، باعث فعال شدن رینگ های پیستونی برای آب بندی می شود. ...