بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتکپسول تفنگ pcp کپسول تفنگ pcp زیر شاخه لوازم جانبی تفنگ می باشد. کپسول در مدل های فولادی و کامپوزیت برای شارژ مخزن تفنگ های pcp مورد استفاده قرار میگیرد. شاخه شامل دسترسی مخاطبان به قیمت، فروش ، تب...