کاشف فرازان وطن
نام کسب و کارکاشف فرازان وطن
توضیحاتاسید سولفوریک H2SO4 ، اسیدی بسیار قوی است که با هر درصدی در آب حل می‌شود. اسید سولفوریک با فرمول شیمیایی H2SO4 در گذشته با نام جوهر گوگرد خوانده می‌شد.اسید سولفوریک جزو مواد معدنی و متعلق به گروه ا...