تلاش صنعت کارآفرین
نام کسب و کارتلاش صنعت کارآفرین
توضیحاتبست پایه دار ( تلاش بست ) پر مصرف ترین نوع نگهدارنده لوله های فاضلابی در ساختمان مورد استفاده در رایزرهای عمودی و نصب بر روی انواع ساپورت پوشش رنگ الکترواستاتیک با ضخامت 50 میکرون تکیه گ...