صنایع داتیس انرژی
نام کسب و کارصنایع داتیس انرژی
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلFM7 نام برندداتیس انرژی مبدا کالاایران اندازه گيري افت انرژيتوسط اجزا سيستم افت فشارسه راه، زانويي، تغيير مقطع و خم هایی با زوایای مختلف پیزومترهای متعددجهت اندازه گی...