هوا فشرده کمسان ایران
نام کسب و کارهوا فشرده کمسان ایران
توضیحاتدستگاه تله آبگیر قطرات آب را از هوای فشرده جدا میکند. این دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است. طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با و...