سروش فرافناوری
نام کسب و کارسروش فرافناوری
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسروش فنا فناوری مبدا کالاایران کانال برگشتدارد (نیاز به استفاده از بستر شبکه مشابه کانال اصلی ندارد) قابل استفادهدر هتل ها قابل اتصالبا نرم‌افزار هتلداری ...