دفتر فروش تنباکو میوه ای شهریار تبریز
نام کسب و کاردفتر فروش تنباکو میوه ای شهریار تبریز
توضیحاتآماده پذیرش نمایندگی تنباکو میوه ای روش برای همه استان ها   نمایندگی انحصاری کِرِم قلیان (تنباکو میوه ای ) در کل کشور   تنباکو در دو نوع در ایران معروف می باشد 1. تنباکوی تند ب...