تولید آب معدنی
نام کسب و کارتولید آب معدنی
توضیحاتفروش یک دستگاه بادکن SA4  چهار کویته چینی با قابلیت 2000 عدد در ساعت کامل سالم و قابلیت تبدیل به PLC  به مبلغ 60 میلیون تومان * قابل تهاتر با دستگاههای آب معدنی - پریفورم - قالب آب معدنی می باشد...