مرکز خرید پرده هوای ایران ( میتسویی )
نام کسب و کارمرکز خرید پرده هوای ایران ( میتسویی )
توضیحاتپرده هوای میتسویی... مثل یک دوست قدیمی پرده هوای میتسویی : پرده هوا دستگاهی است که با نصب در بالای سر درب (در داخل) و ایجاد یک هوای فشرده قابل کنترل که به صورت عمودی از بالا به سمت پایین می وزد، مزی...