مراوده
اسید چرب سویا درجه 2 برای تهیه رزین های الکیدی با کیفیت متوسط اسید چربان شیمی اسید چرب سویا درجه 2 برای تهیه رزین های الکیدی با کیفیت متوسط اسید چربان شیمی
اسید چربان شیمی
نام کسب و کاراسید چربان شیمی
توضیحاتجزئیات محصول نام برنداسید چربان شیمی نوع گریدسایر مبدا کالاایران تیتر25 - 30 عدد اسیدی202-200 عدد صابونی203-200 عدد یدی120-110 رنگ گاردنر2-1 توضیحات اسید اویل حاصل از تصفیه روغن خا...
اسید چرب آفتابگردان برای تهیه رزین های الکیدی با کیفیت فوق العاده بالا اسید چربان شیمی اسید چرب آفتابگردان برای تهیه رزین های الکیدی با کیفیت فوق العاده بالا اسید چربان شیمی
اسید چربان شیمی
نام کسب و کاراسید چربان شیمی
توضیحاتجزئیات محصول نام برنداسید چربان شیمی نوع گریدسایر مبدا کالاایران تیتر20 - 16 عدد اسیدی202-200 عدد صابونی203-200 عدد یدی135-130 رنگ گاردنر0.7-0.5 توضیحات این فرآورده حاصل عملیات هید...
ثبت نام کنید