سيمان بجنورد
نام کسب و کارسيمان بجنورد
توضیحاتجزئیات محصول نوعسیمان کامپوزیت پرتلند نام برندبجنورد مبدا کالاایران کاربردتهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند تیپ 325-1 بکار می رود [{moravede}]...