اوس سينا
نام کسب و کاراوس سينا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلACR-6000 مبدا کالاایران نام برنداوس سينا قابلیت کنترل4 تا 64دستگاه مانیتورینگثبت و ضبط سیگنالECG بیماران بصورت بدون سیم (Wireless) تا شعاع 100 متر قابلیت کنترل همزمان...