مراوده
کولر آبی پوشالی توان مدل TG 55 کولر آبی پوشالی توان مدل TG 55
توان گاز کیمیا
نام کسب و کارتوان گاز کیمیا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTG 55 نام برندتوان مبدا کالاایران نوع موتورالکتروژن - موتوژن قدرت موتور1/2 اسب بخار وزن محصول65 کیلو گرم ابعاد (میلی متر )870*870*1000 گارانتی18 ماه [{moravede...
کولر آبی پوشالی توان مدل TG 30 کولر آبی پوشالی توان مدل TG 30
توان گاز کیمیا
نام کسب و کارتوان گاز کیمیا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTG 30 نام برندتوان مبدا کالاایران نوع موتورالکتروژن - موتوژن قدرت موتور1/4 اسب بخار وزن محصول44 کیلو گرم ابعاد (میلی متر )600*600*760 گارانتیدارد [{moravede}]...
کولر آبی پوشالی توان مدل TG 28 کولر آبی پوشالی توان مدل TG 28
توان گاز کیمیا
نام کسب و کارتوان گاز کیمیا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTG 28 نام برندتوان مبدا کالاایران نوع موتورالکتروژن - موتوژن قدرت موتور1/8 اسب بخار وزن محصول17 کیلو گرم ابعاد (میلی متر)500*500*600 گارانتیدارد [{moravede}]...
کولر آبی پوشالی دریچه سقفی توان مدل TG58 کولر آبی پوشالی دریچه سقفی توان مدل TG58
توان گاز کیمیا
نام کسب و کارتوان گاز کیمیا
توضیحاتجزئیات محصول نوعدستگاه تهویه مطبوع شماره مدلTG58 نام برندتوان مبدا کالاایران نوعهوادهی از بالا نوع موتورالکتروژن - موتوژن قدرت موتور1/2 اسب بخار وزن محصول64 کیلو گرم ابعاد (میلی متر)...
کولر آبی پوشالی توان مدل TG70 کولر آبی پوشالی توان مدل TG70
توان گاز کیمیا
نام کسب و کارتوان گاز کیمیا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTG 70 نام برندتوان مبدا کالاایران نوع موتورالکتروژن - موتوژن قدرت موتور3/4 اسب بخار وزن محصول75 کیلو گرم ابعاد (میلی متر )870*870*1050 گارانتیدارد [{moravede}]...
کولر آبی دریچه سقفی توان مدل TG38 کولر آبی دریچه سقفی توان مدل TG38
توان گاز کیمیا
نام کسب و کارتوان گاز کیمیا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTG 38 نام برندتوان مبدا کالاایران نوعهوادهی از بالا نوع موتورالکتروژن - موتوژن قدرت موتور1/3 اسب بخار وزن محصول46 کیلوگرم ابعاد (میلی متر )730*730*900 [{morave...
کولر آبی پوشالی توان مدل TG 35 کولر آبی پوشالی توان مدل TG 35
توان گاز کیمیا
نام کسب و کارتوان گاز کیمیا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTG 35 نام برندتوان مبدا کالاایران نوع موتورالکتروژن - موتوژن قدرت موتور1/3 اسب بخار وزن محصول46 کیلوگرم ابعاد (میلی متر)730*730*850 [{moravede}]...
ثبت نام کنید