آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتنهال توت قیسی ، توت درشت ، از ارقام پر محصول توت میباشد که علاوه بر تازه خوری جهت فراوری و _خشک کردن با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار میگیرد . توت قیسی مقاوم به کم ابی و خشکی بوده و دراکثر مناطق...