آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتفروش نهال توت موزی ،درخت توت موزی توت موزی از گونه توت کمیاب ایران میباشد که به دلیل شکل ظاهری آن شبیه موز بوده و به توت موزی مشهور است. این درخت در تمامی نقاط کشور قابل کاشت میباشد که به صورت ا...