کمپرسور هوا مدرن
نام کسب و کارکمپرسور هوا مدرن
توضیحاتکمپرسور سانتریفیوژ - کمپرسور توربینی کمپرسورهای جریان محوری و سانتریفوژ در دسته کمپرسورهای دینامیک و کمپرسورهای رفت و برگشتی و دورانی در دسته کمپرسورهای جابجائی مثبت قرار دارند. کمپرسور توربینی ...