مراوده
فروش توربین ژنراتور 2.5 مگاواتی گازی DG CHP فروش موتور گازسوز کاترپیلار توربین گاز توربین بخار توربین ژنراتور فروش توربین ژنراتور 2.5 مگاواتی گازی DG CHP فروش موتور گازسوز کاترپیلار توربین گاز توربین بخار توربین ژنراتور
فروش توربین ژنراتور 2.5 مگاواتی گازی DG CHP توربین گازی خرید موتور ژنراتور
نام کسب و کارفروش توربین ژنراتور 2.5 مگاواتی گازی DG CHP توربین گازی خرید موتور ژنراتور
توضیحاتفروش توربین ژنراتور 2.5 مگاواتی گازی DG CHP فروش موتور گازسوز کاترپیلار توربین گاز توربین بخار توربین ژنراتور Motor Sich PAES-2500 Gas Turbine Power Generating Unit توربین گازی PAES 2500 موب...
فروش توربین بخار 159 مگاواتی سیکل ترکیبی فروش توربین بخار 159 مگاواتی سیکل ترکیبی
مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا
نام کسب و کارمهندسی و ساخت توربین مپنا توگا
توضیحاتتوربین بخار MST-50C یك توربین فشار متوسط (IP) و فشار پایین (LP) تك پوسته با جریان بخار یك طرفه و روتور یكپارچه است. مدل پایه این توربین با توان حدود 160 مگاوات  از 24 مرحله پره فشار متوسط تشكیل شده...
ثبت نام کنید