بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتتورچ Co2 شرکت بالن صنعت تامین کننده لوازم و ابزارآلات صنعتی در سطح کشور می باشد. تورچ Co2 یکی از ابزار های جوشکاری به شمار می رود.بالن صنعت تورچ Co2 در آمپرهای مختلف را که لوازم تورچ ها مناسب برای ...