شرکت توسعه شبکه های فولادی آسیا ( تشفا )
نام کسب و کارشرکت توسعه شبکه های فولادی آسیا ( تشفا )
توضیحاتتولید و فروش انواع وایرمش (مش) شرکت توسعه شبکه های فولادی اسیا(تشفا) خط تولید تمام اتوماتیک مش جوشی (وایرمش) خود را نیز به بهره برداری رساند. تولید وایرمش در این شرکت از مفتول سیاه، گالوانیزه و ...