مراوده
متدولوژی سلطانی و ایوزخانی موسوم به متدولوژی سلطانی و ایوزخانی موسوم به "SEM "
توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان
نام کسب و کارتوسعه علوم ژئوماتیک رهپویان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه علوم ژئوماتیک رهپویان مبدا کالاایران قابليت اجرا بصورت نظارت شده و هم غير نظارت شدهدارد نياز به معرفي تعداد كلاسهاي پيشفرض در طبقه بندي نظارت نشدهندارد ...
گیتا گیتا
توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان
نام کسب و کارتوسعه علوم ژئوماتیک رهپویان
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندتوسعه علوم ژئوماتیک رهپویان وضعیت محصولموجود قابلیت نمایش لایه های اطلاعاتی مکان محوردارد قابلیت نمایش و پایش شبکه بندی مختصاتیدارد قا...
ثبت نام کنید