مراوده
گچ سفیدکاری و پرداخت بارز گچ سفیدکاری و پرداخت بارز
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن30، 33 کیلوگرم توضیحات ساختمانی ( سفیدکاری و پرداخت) [{moravede}]...
گچ درسا برای سطوح بتنی، سیمانی، رابیتس و یونولیت 30 کیلوگرم گیپتون گچ درسا برای سطوح بتنی، سیمانی، رابیتس و یونولیت 30 کیلوگرم گیپتون
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن30 کیلوگرم توضیحات مناسب و کارآمد جهت استفاده روی سطوح بتنی، سیمانی، رابیتس و یونولیت [{moravede}]...
گچ و خاک آماده برای زیرکاری 30 کیلوگرم ماندگار گچ و خاک آماده برای زیرکاری 30 کیلوگرم ماندگار
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن30 کیلوگرم توضیحات ساختمانی ( گچ زیر کار آماده) [{moravede}]...
گچ بورک درسا برای سفیدکاری، پرداخت، نازک کاری و ابزارزنی 30 کیلوگرم گچ بورک درسا برای سفیدکاری، پرداخت، نازک کاری و ابزارزنی 30 کیلوگرم
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن30 کیلوگرم توضیحات ساختمانی (سفیدکاری، پرداخت، نازک کاری و ابزارزنی) [{moravede}]...
گچ ناب پاششی زیرکار 30 کیلوگرم سیوا گچ ناب پاششی زیرکار 30 کیلوگرم سیوا
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن30 کیلوگرم توضیحات گچ پاششی زیرکار [{moravede}]...
گچ ناب پاششی30 کیلوگرم ساتن گچ ناب پاششی30 کیلوگرم ساتن
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن30 کیلوگرم توضیحات گچ پاششی برای پرداخت [{moravede}]...
گچ آتان ++A ضد آب با جذب آب کمتر از 5% 20 کیلوگرم گچ آتان ++A ضد آب با جذب آب کمتر از 5% 20 کیلوگرم
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن20 کیلوگرم توضیحات درصد جذب آب کمتر از 5% مناسب برای مناطق مرطوب، فضای استخر، سونا، جکوزی، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی [{moravede}]...
پودربتونه همه کاره برای سطوح آجری، چوب، آهن، پنل های گچی و بلوک های گچی 5 کیلوگرم کارین پودربتونه همه کاره برای سطوح آجری، چوب، آهن، پنل های گچی و بلوک های گچی 5 کیلوگرم کارین
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن5 کیلوگرم توضیحات صفحات روکش دار گچی و روکش های عایق (پشم شیشه و ...) روکش اصلی برای سطوح آجری، چوب، آهن، پنل های گچی و بلوک های گچی ...
پودر بتونه نقاشی برای روکش اصلی سطوح آجری، بلوک بتنی و بردهای گچی 5 کیلوگرم کارین پودر بتونه نقاشی برای روکش اصلی سطوح آجری، بلوک بتنی و بردهای گچی 5 کیلوگرم کارین
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن5 کیلوگرم توضیحات صفحات روکش دار گچی و روکش های عایق (پشم شیشه و ...) درزگیری با نوار درزگیر روکش اصلی برای سطوح آجری، بلوک بتنی و برد...
گچ درسا برای پرداخت، نازک کاری، ابزارزنی ممتاز گچ درسا برای پرداخت، نازک کاری، ابزارزنی ممتاز
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن25، 30، 33 کیلوگرم توضیحات ساختمانی (پرداخت، نازک کاری، ابزارزنی) [{moravede}]...
گچ سفیدکاری و پرداخت سوپر گچ متین گچ سفیدکاری و پرداخت سوپر گچ متین
توسعه گچ متین
نام کسب و کارتوسعه گچ متین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوسعه گچ متین مبدا کالاایران وزن30، 33، 40 کیلوگرم توضیحات ساختمانی ( سفیدکاری و پرداخت) [{moravede}]...
ثبت نام کنید