آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتتولوئن از هیدروکربنهای آروماتیک می باشد که بیش تر در قطران زغال سنگ یافت می شود و از می توان آن را از واکنش یدید متیل ( CH3I ) با بنزن و آلومینیوم کلراید ( AlCl3 ) در شرایط آزمایشگاهی تولید کرد. بط...