مراوده
تولوئن به عنوان حلال،در صنایع تولید پلاستیک، شیشه نوشابه، داروسازی، جوهر و وسایل آرایشی، رنگ ساختمان، دخانیات و مواد آبکاری-نگین تجارت پیام تولوئن به عنوان حلال،در صنایع تولید پلاستیک، شیشه نوشابه، داروسازی، جوهر و وسایل آرایشی، رنگ ساختمان، دخانیات و مواد آبکاری-نگین تجارت پیام
نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول فرمول شیمیاییC6H5CH3، C7H8 گرید محصول1. تولوئن صنعتی 2. تولوئن آزمایشگاهی. حالت فیزیکیمایع شکل فیزیکیمایع شفاف رنگبی رنگ بوبوی شبیه بنزن. توضیحات • فرمول شیمیایی : C6H5CH3...
فروش تولوئن فروش تولوئن
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتتولوئن از هیدروکربنهای آروماتیک می باشد که بیش تر در قطران زغال سنگ یافت می شود و از می توان آن را از واکنش یدید متیل ( CH3I ) با بنزن و آلومینیوم کلراید ( AlCl3 ) در شرایط آزمایشگاهی تولید کرد. بط...
ثبت نام کنید