مراوده
دهان شویه بدون الکل کودکان پسرانه وی وان 330 میلی لیتر تقویت مینای دندان دهان شویه بدون الکل کودکان پسرانه وی وان 330 میلی لیتر تقویت مینای دندان
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران ویژگیبدون الکل و بدون نگهدارنده های پارابنی حجم330 میلی لیتر سن کودکبالای 6 سال طرحپسرانه عملکردتقویت مینای دندان کودکان گواهینامهاستاندارد ب...
دهان شویه بدون الکل کودکان دخترانه وی وان تقویت مینای دندان 330 میلی لیتر دهان شویه بدون الکل کودکان دخترانه وی وان تقویت مینای دندان 330 میلی لیتر
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران ویژگیبدون الکل و بدون نگهدارنده های پارابنی حجم330 میلی لیتر سن کودکبالای 6 سال طرحدخترانه عملکردتقویت مینای دندان کودکان گواهینامهاستاندارد ...
دهان شویه دارویی ضد قارچ بدون الکل با عصاره زنجبیل وی وان 330 میلی لیتری دهان شویه دارویی ضد قارچ بدون الکل با عصاره زنجبیل وی وان 330 میلی لیتری
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران حجم330 میلی لیتر ویژگیفاقد الکل، رنگ و نگهدارندهای پارابنی عملکرددهان شویه دارویی ضد قارچ گواهینامهاستاندارد بین اللملی BS EN ISO 16408:2004 ت...
پودر سفید کننده دندان وی وان 50 گرمی پاک کننده لکه های دندان پودر سفید کننده دندان وی وان 50 گرمی پاک کننده لکه های دندان
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران شکلپودر حجم50 گرم عملکردپودر سفید کننده دندان گواهینامهاستاندارد های بین اللملی 9001، 18001، 14001 و گواهی حلال توضیحات پودر سفید کننده وی وا...
اسپری خوشبو کننده دهان20 میلی گرمی وی وان رایحه های پرتقالی، اکالیپتوس و نعنایی اسپری خوشبو کننده دهان20 میلی گرمی وی وان رایحه های پرتقالی، اکالیپتوس و نعنایی
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران رایحه هاپرتقالی، اکالیپتوس و نعنایی حجم20 میلی لیتر عملکردخوشبوکننده دهان گواهینامهاستاندارد های بین اللملی 9001، 18001، 14001 و گواهی حلال تو...
دهانشویه هالیتا بدون الکل و ضد بوی بد دهان وی وان 330 میلی لیتری دهانشویه هالیتا بدون الکل و ضد بوی بد دهان وی وان 330 میلی لیتری
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران حجم330 میلی لیتر ویژگیبدون الکل عملکردجهت رفع بیماری هالیتوزیس (بوی بد دهان) گواهینامهاستاندارد بین اللملی BS EN ISO 16408:2004 [{moravede}]...
دهان شویه عمومی آنتی باکتریال دارای الکل وی وان 330 میلی لیتری دهان شویه عمومی آنتی باکتریال دارای الکل وی وان 330 میلی لیتری
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران حجم330 میلی لیتر ویژگیدارای الکل عملکرددهانشویه با خاصیت آنتی باکتریال گواهینامهاستاندارد بین اللملی BS EN ISO 16408:2004 توضیحات «دهانشویه ج...
دهان شویه کلرهگزیدین فاقد الکل وی وان 330 میلی لیتری دهان شویه کلرهگزیدین فاقد الکل وی وان 330 میلی لیتری
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران حجم330 میلی لیتر ویژگیفاقد الکل گواهینامهاستاندارد بین اللملی BS EN ISO 16408:2004 توضیحات دهان شویه کلرهگزیدین دهان شویه کلرهگزیدین یکی از مو...
قرص خوشبو کننده دهان 10 گرمی وی وان با رایحه های دارچین تند، نعناع و اکالیپتوس قرص خوشبو کننده دهان 10 گرمی وی وان با رایحه های دارچین تند، نعناع و اکالیپتوس
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران وزن10 گرم ویژگیبدون شکر طعم هادارچین تند، نعناع و اکالیپتوس عملکردرفع بوی بد دهان گواهینامهاستاندارد های بین اللملی 9001، 18001، 14001 و گواهی ...
دهان شویه عمومی فاقد الکل با عصاره گیاه نعناع و اکالیپتوس وی وان 330 میلی لیتر دهان شویه عمومی فاقد الکل با عصاره گیاه نعناع و اکالیپتوس وی وان 330 میلی لیتر
توليدي بهداشتي آرايشي روژين
نام کسب و کارتوليدي بهداشتي آرايشي روژين
توضیحاتجزئیات محصول نام برندوی وان مبدا کالاایران حجم330 میلی لیتر ویژگیفاقد الکل گواهینامهاستاندارد بین اللملی BS EN ISO 16408:2004 توضیحات دهان شویه جنرال وی وان با عامل رمینرالیزاسیون و دمین...
ثبت نام کنید