مراوده
دیگ بخار عمودی ظرفیت پایین با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت دیگ بخار عمودی ظرفیت پایین با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو ظرفیت45 تا 2000 کیلوگرم در ساعت فشار کاری3 تا 8 bar سوخت مصرفیگاز، گازوئیل،مازوت،سوخت های جامد [{moravede}]...
دیگ بخار عمودی مدل یوتاب با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت دیگ بخار عمودی مدل یوتاب با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو روکشآلومینیومی عایق ظرفیت100 تا 31750 کیلوگرم در ساعت فشار کاری6 تا 25 bar سوخت مصرفیگاز، گازوئیل، مازوت، سو...
دیگ بخار افقی واترتیوب با سوخت مصرفی گاز،گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت دیگ بخار افقی واترتیوب با سوخت مصرفی گاز،گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو راندمانبالا زمان تحویل بخارفقط 10 دقیقه پس از شروع به کار فشار کاری6-25 bar سوخت مصرفیگاز، گازوئیل،مازوت،سوخ...
دیگ بخارافقی فایرتیوب با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت دیگ بخارافقی فایرتیوب با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو راندمانبالا ظرفیت50 تا 31750 کیلوگرم در ساعت فشار کاری6-25 bar سوخت مصرفیگاز، گازوئیل،مازوت،سوخت های جامد ...
منبع کوئلی اسپیرال جنس استنلس استیل، مسی و کربن استیل با پوشش های گالوانیزه یا اپاکسی - دابو صنعت منبع کوئلی اسپیرال جنس استنلس استیل، مسی و کربن استیل با پوشش های گالوانیزه یا اپاکسی - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران طریقه انتقال حرارتدر تمامی حجم مبدل به صورت یکنواخت فشار کاریمختلف اختلاف دما با مبدل اصلی10 درجه سانتیگراد جنس کوئل هااستنلس استیل، مسی و کرب...
منبع کوئلی مسی با استاندارد ASME - دابو صنعت منبع کوئلی مسی با استاندارد ASME - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران استانداردASME فشار کاری5، 6، 8، 10، و 15 bar قطر لوله های مسی7/8 و 3/4 روش جوشکاریSAW-تمام اتوماتیک [{moravede}]...
دستگاه مبدل حرارتی با استانداردهای ASME و TEMA - دابو صنعت دستگاه مبدل حرارتی با استانداردهای ASME و TEMA - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران استانداردASME و TEMA مواد اولیهبا کیفیت جنس لوله ها و پوستهمس ، فولاد ، ضد زنگ ، مونل تجزیه و تحلیل مکانیکی و حرارتB-JACK و نرم افزار HTFS ...
دیگ نمک مذاب با استانداردهای ASME ،NFPA و DIN4754 - دابو صنعت دیگ نمک مذاب با استانداردهای ASME ،NFPA و DIN4754 - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران وضعیتنو استانداردASME و NFPAو DIN4754 حداقل و حداکثر دمای کاری270-550 °C جنس عایق کاریفایبر سرامیک به ضخامت 7100mm با دانسیته 135kg/m3 و تحمل ...
دیگ روغن داغ با سوخت مصرفی گاز و بنزین - دابو صنعت دیگ روغن داغ با سوخت مصرفی گاز و بنزین - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران وضعیتنو ظرفیت100000 تا 6300000 کیلوگرم در ساعت راندمانبالا مزیتصرفه جویی در مصرف سوخت، اپراتوری آسان، حجم کوچک، کاهش هزینه پمپاژ به دلیل افت ف...
پکیج موتورخانه ای چند منظوره تفتان با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت پکیج موتورخانه ای چند منظوره تفتان با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران وضعیتنو ظرفیت100 تا 31750 کیلوگرم در ساعت فشار کاری6-25 bar سوخت مصرفیگاز، گازوئیل، مازوت، سوخت های جامد نوع دیگفایرتیوپ فولادی افقی 3پاس و ...
دیگ آب گرم عمودی با سوخت مصرفی گاز و گازوئیل - دابو صنعت دیگ آب گرم عمودی با سوخت مصرفی گاز و گازوئیل - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران وضعیتنو ظرفیت70000 تا 1000000 کیلوگرم در ساعت فشار کاری10 bar سوخت مصرفیگاز، گازوئیل نوع دیگدیگ آب گرم عمودی بر اساس استانداردهایEN12953، ...
دیگ آب گرم زغال سنگ سوز با شارژ و تخلیه تمام اتوماتیک - دابو صنعت دیگ آب گرم زغال سنگ سوز با شارژ و تخلیه تمام اتوماتیک - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو مکانیزمشارژ و تخلیه به صورت تمام اتوماتیک توضیحآلودگی زیست محیطی کم سوخت مصرفیزغال سنگ نوع دیگدیگ آب گرم زغا...
دیگ فایرباکس چگالشی با سوخت مصرفی گاز و گازوئیل - دابو صنعت دیگ فایرباکس چگالشی با سوخت مصرفی گاز و گازوئیل - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو راندمانبالا توضیحاستفاده و نگهداری آسان سوخت مصرفیگاز، گازوئیل [{moravede}]...
دیگ آب گرم فایرباکس مجهز به عملکرد حفاظتی کاتدی و سوخت مصرفی گاز و گازوئیل - دابو صنعت دیگ آب گرم فایرباکس مجهز به عملکرد حفاظتی کاتدی و سوخت مصرفی گاز و گازوئیل - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو توضیحقیمت رقابتی مجهز بهعملکرد حفاظتی کاتدی سوخت مصرفیگاز، گازوئیل روکشآلومینیومی عایق [{moravede}]...
دیگ آب گرم سوپر سه پاس با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت دیگ آب گرم سوپر سه پاس با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو ظرفیت80000 تا 1500000 کیلو کالری در ساعت راندمانبالا سوخت مصرفیگاز، گازوئیل،مازوت،سوخت های جامد طراحیwet Bac...
دیگ آب گرم سوپر دو پاس (شعله برگشتی) با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت دیگ آب گرم سوپر دو پاس (شعله برگشتی) با سوخت مصرفی گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد - دابو صنعت
توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران منبع نیروآب جوش/ بخار وضعیتنو ظرفیت70000 تا 15000000 کیلوگرم در ساعت فشار کاری3 تا 25 bar سوخت مصرفیگاز، گازوئیل،مازوت،سوخت های جامد [{mo...
ثبت نام کنید