مراوده
کولر آبی مدل SE500-B کم مصرف کولر آبی مدل SE500-B کم مصرف
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE500-B نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)870 عرض (mm)870 ارتفاع (mm)1030 آمپر دور کند (A)1.12 آمپر دور تند (A)2.64 [{moravede}]...
کولر آبی مدل SE310 کولر آبی مدل SE310
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE310 نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)650 عرض (mm)650 ارتفاع (mm)790 وزن خالص (kg)30 [{moravede}]...
کولر آبی مدل SE350 کولر آبی مدل SE350
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE350 نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)730 عرض (mm)730 ارتفاع (mm)870 آمپر دور کند (A)1.2 آمپر دور تند (A)2.6 [{moravede}]...
کولر آبی مدل SE600-UD بالازن (بالکنی) کولر آبی مدل SE600-UD بالازن (بالکنی)
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE600-UD نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)870 عرض (mm)870 ارتفاع (mm)1030 آمپر دور کند (A)1.7 آمپر دور تند (A)3.8 [{moravede}]...
کولر آبی مدل SE320 کولر آبی مدل SE320
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE320 نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)650 عرض (mm)650 ارتفاع (mm)790 وزن خالص (kg)43 [{moravede}]...
کولر آبی مدل SE400-UD بالازن (بالکنی) کولر آبی مدل SE400-UD بالازن (بالکنی)
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE400-UD نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)730 عرض (mm)730 ارتفاع (mm)870 آمپر دور کند (A)1.2 آمپر دور تند (A)2.6 [{moravede}]...
کولر آبی مدل SE700 کولر آبی مدل SE700
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE700 نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)870 عرض (mm)870 ارتفاع (mm)1160 آمپر دور کند (A)2.1 آمپر دور تند (A)4.8 [{moravede}]...
کولر آبی سلولزی مدل SE500C کولر آبی سلولزی مدل SE500C
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE500C نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران توان (v~Hz)220 - 240,50 طول (mm)870 عرض (mm)870 ارتفاع (mm)1030 آمپر دور کند (A)1.8 آمپر دور تند (A)4.1 [{moravede...
کولر آبی مدل SE500 کولر آبی مدل SE500
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE500 نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)870 عرض (mm)870 ارتفاع (mm)1030 آمپر دور کند (A)1.8 آمپر دور تند (A)4.1 [{moravede}]...
کولر آبی مدل SE700-B کم مصرف کولر آبی مدل SE700-B کم مصرف
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE700-B نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)870 عرض (mm)870 ارتفاع (mm)1160 آمپر دور کند (A)1.6 آمپر دور تند (A)3.15 [{moravede}]...
کولر آبی سلولزی مدل SE700C کولر آبی سلولزی مدل SE700C
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE700C نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران توان (v~Hz)220 - 240,50 طول (mm)870 عرض (mm)870 ارتفاع (mm)1160 وزن خالص (kg)84.5 اندازه یاتاقان (inch)1/4 پد کولرپ...
کولر آبی مدل SE280 کولر آبی مدل SE280
توليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
نام کسب و کارتوليد لوازم خانگي سپهر الکتریک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSE280 نام برندسپهر الکتریک مبدا کالاایران ولتاژ (V)220 طول (mm)500 عرض (mm)500 ارتفاع (mm)500 آمپر دور کند (A)0.7 آمپر دور تند (A)0.9 [{moravede}]...
ثبت نام کنید