مراوده
فروش پیش دان شفا دانه (خوراک طیور) فروش پیش دان شفا دانه (خوراک طیور)
شرکت شفادانه
نام کسب و کارشرکت شفادانه
توضیحاتاز آنجا که تغذیه در دوره ابتدایی پرورش جوجه های گوشتی 10-15 روز ابتدایی اهمیت زیادی دارد استفاده از پیش دان یا starter با توجه به شکل و کیفیت مواد تشکیل دهنده آن تاثیر فراوانی در بهبود فرآیند رشد ، تق...
فروش پری استارتر ویژه کاب ( خوراک فرآوری شده طیور ) فروش پری استارتر ویژه کاب ( خوراک فرآوری شده طیور )
شرکت پگاه جهان نما
نام کسب و کارشرکت پگاه جهان نما
توضیحاتاولین پری استارتر ویژه سویه کاب 500 در ایران که به صورت اختصاصا و با توجه به احتیاجات تغذیه ای این سویه فرموله و تولید شده است. شرکت پگاه جهان نما یکی از بزرگترین کارخانه های تولید کننده خوراک فرآو...
ثبت نام کنید