شرکت تحقیقاتی و تولیدی پاکروپارت
نام کسب و کارشرکت تحقیقاتی و تولیدی پاکروپارت
توضیحاتسانی سپت VEG ، محصول شرکت پاکروپارت یک شوینده و ضدعفونی کننده مناسب جهت حذف آلودگی های ظاهری و همچنین ضدعفونی کننده میوه  و سبزیجات می باشد. این محصول فاقد بو است و برخلاف اکثر ضدعفونی کننده ها بر ...