مراوده
مفتول فولادی کلد شده با روکش آلومینیوم - AW مفتول فولادی کلد شده با روکش آلومینیوم - AW
تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
نام کسب و کارتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدلACSR/AW نام برندپویا غرب مدل هسته آلومینیومیH19-1350 هدایت الکتریکیبالا استحکام کششیمناسب Sagپایین وزنسبک توضیحات ...
هادی کامپوزیتی ACCC هادی کامپوزیتی ACCC
تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
نام کسب و کارتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدلACCC نام برندپویا غرب ظرفیت انتقال توانبیشتر تلفاتکمتر استحکام مغزیبیشتر ضریب انبساط خطیپایین تر طول عمر هادیبالا(با توجه ب...
هادی پرظرفیت هادی پرظرفیت
تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
نام کسب و کارتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلACSS , ACSS/TW نام برندتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب مبدا کالاایران جنسرشته های آلومینیومی EC-1350 غیر آنیل استحکام کششیضعیف افت ولتاژکم وزن در واحد طولکم ا...
مفتول فولادی کلد شده با روکش آلومینیوم مفتول فولادی کلد شده با روکش آلومینیوم
تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
نام کسب و کارتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلACSS/AW نام برندتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب مبدا کالاایران مدل هسته آلومینیومH19-1350 هدایت الکتریکیبالا استحکام کششیمناسب از وسط خم شدنپایین وزنسبک تو...
هادی آلومنیومی آلیاژی AAAC هادی آلومنیومی آلیاژی AAAC
تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
نام کسب و کارتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب مبدا کالاایران مواد تشکیل دهندهآلیاژ حرارت داده شده، آلومینیوم 6201-T81 -ترکیب شده با سیلیکون، منیزیم مستحکم انواعتک لایه و یا چند لایه...
سيم های هوايی فيبر نوری (OPGW) سيم های هوايی فيبر نوری (OPGW)
تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
نام کسب و کارتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب مبدا کالاایران لایه اولیک یا چند تیوپ فیبر نوری و سیم های فولادی با روکش آلومینیوم جنس تیوب فیبر نوریآلومینیومی یا استیل دیگر لایه ها...
ثبت نام کنید