تولیدی سنگ مصنوعی فرد هیرکان
نام کسب و کارتولیدی سنگ مصنوعی فرد هیرکان
توضیحاتاین محصولات دارای خاصیت های عدم جذب آب، مقاومت گرما سرمایی بالا، سرما منفی 40، گرما 400 درجه و خاصیت رنگ پذیری می باشد....