تولیدی ظروف یکبار مصرف مهر پارسا
نام کسب و کارتولیدی ظروف یکبار مصرف مهر پارسا
توضیحاتمهرپارسا تولیدکننده انواع ظروف یکبارمصرف فانتزی در طرح های نیلوفری، اطلسی، گلبرگ و ظروف کترینگ و ظروف خورشتی کاسه یکبارمصرف طرح نیلوفری ظروف نیلوفری دارای طرح ثبت صنعتی به شماره ID:201 محص...