مراوده
شـــوميـنــه سيمين (مدل: MC26) شـــوميـنــه سيمين (مدل: MC26)
تولیدی و صنعتی نیک کالا
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی نیک کالا
توضیحاتجزئیات محصول نوع نصبمستقل نوعشومینه گازی کاربردفضای داخل شماره مدلMC26,28,30 نام برندنیک کالا مبدا کالاایران طول1025 میلیمتر عرض360 میلیمتر ارتفاع805 میلیمتر وزن خالص36.6 کیلوگرم ...
شـــوميـنــه قوسی (مدل: MC110, 100) شـــوميـنــه قوسی (مدل: MC110, 100)
تولیدی و صنعتی نیک کالا
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی نیک کالا
توضیحاتجزئیات محصول نوع نصبمستقل نوعشومینه گازی کاربردفضای داخل شماره مدلMC110, 100 نام برندنیک کالا مبدا کالاایران طول960 میلیمتر عرض510 میلیمتر ارتفاع845 میلیمتر وزن خالص42.300 کیلوگرم ...
شـــوميـنــه آذر (مدلMC24) شـــوميـنــه آذر (مدلMC24)
تولیدی و صنعتی نیک کالا
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی نیک کالا
توضیحاتجزئیات محصول نوع نصبمستقل نوعشومینه گازی کاربردفضای داخل شماره مدل25 ,MC22,24 نام برندنیک کالا مبدا کالاایران طول840 میلیمتر عرض320 میلیمتر ارتفاع710 میلیمتر وزن خالص27 کیلوگرم و...
ثبت نام کنید