تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی پارس کمپرسور
توضیحاتکمپرسور اسکرو در حقیقت پدیده ای است بین کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای گریز از مرکز،چون هم از نظر Positive Displacment یعنی جابجایی مثبت سیال از طریق بالا بردن فشار آن ، خاصیت رفت و برگشتی و هم ...